Je adem kan een bron van kracht en zelfvertrouwen worden en een bondgenoot in je dagelijkse
doen en laten.De eerste keer bespreken we je klachten, hoe en wanneer ze zijn ontstaan. Op grond van een diagnostische “behandeling”, stel ik dan een behandelplan voor. Tijdens de behandeling lig je gekleed op een massagetafel. Een adembehandeling bedoelt een gesprek op gang te brengen tussen jou en je adem. Mijn handen en soms ook die van jezelf zijn erbij behulpzaam om je adem in al zijn verschijningsvormen te ervaren. Zo wordt ook duidelijk wat de adem aan innerlijke beweging van het lichaam vraagt om vrij te kunnen stromen. Naarmate je meer vertrouwd wordt met je lijf en je adem, kunnen spanningen vaak op een natuurlijke manier worden losgelaten, waardoor nieuwe levenslust ontstaat. Soms verwerk je, door wat je meemaakt in een behandeling, een stukje levensgeschiedenis. Een adembehandeling geeft helderheid, rust en acceptatie en gaat meestal niet gepaard met heftige emoties. Clïenten voelen zich eerder ontroerd en opgelucht.

In een behandeling staan de specifieke vragen of klachten van de cliënt centraal,
maar er is altijd aandacht voor:
  • Het ervaren van de subtiele bewegingsmogelijkheden van het lichaam in relatie tot je adem
  • het ontwikkelen van een goede spierspanning, de zg. eutonie
  • het ontdekken van de ademruimte in je lichaam
  • de eigen aardigheden van je ademritme
Huiswerk, oefeningen zoals beschreven bij workshop, vormt een wezenlijke bijdrage aan het afnemen van de klachten.

Bij hyperventilatieklachten besteed ik op de eerste plaats aandacht aan de lichamelijke aspecten van de hyperventilatie. Zo leer je de symptomen goed onderkennen en ontwikkel je inzicht in het ontstaan van de klachten. Natuurlijk werken we ook heel praktisch aan het leren hanteren en voorkomen van een aanval. En er is aandacht voor voeding en andere levensgewoonten.

Na aanmelding ontvang je meer informatie over de gang van zaken in mijn praktijk.