Diet Sijmons

Ademen is thuis komen

 

Al meer dan 50 jaar houd ik me met adem bezig, als blazer op blokfluit, dwarsfluit, hoorn, trombone en bugel, als zanger in koren en als koordirigent, maar vooral ook als Diet Sijmons, die zoekt hoe om te gaan met haar adem. Het was een lange, maar verrijkende weg.

 

In mijn zoektocht werd ik op een gegeven moment gegrepen door het werk van Ilse Middendorf. In de muzieklessen die ik jarenlang gaf en als koordirigent, ontwikkelde ik oor en oog voor de relatie tussen lichaamshouding, adem, klank en welbevinden. In het boek van Middendorf: ‘De ervaarbare adem’ vond ik herkenning voor mijn inzichten, en een uitnodiging om deze weg verder te onderzoeken.

Ik ging op onderzoek bij ademleraren in Nederland en leerde voelen en begrijpen hoe ik indrukken uit mijn leven in mijn lijf meedroeg en hoe dat mijn ademen beïnvloedde. Dit boeide mij enorm. Het was als thuiskomen. Alles kwam in dit ademwerk voor mij samen.

 

Rond mijn 55ste jaar zocht ik een nieuwe uitdaging in mijn beroepsleven. Ik had de behoefte om ook na mijn 65ste te blijven werken en gaf gehoor aan mijn fascinatie voor de adem. Ik ging in opleiding tot adempedagoog, in Duitsland, omdat er in Nederland op het gebied van de ‘ervaarbare adem’ geen mogelijkheden zijn.

 

Sinds 2008 begeleid ik als ademdocent/coach mensen die vragen hebben met betrekking tot hun adem. Ook verzorg ik ademscholing, individueel en in groepen, voor mensen die zich met dit lichaamsgerichte ademwerk willen verbinden en de adem in hun beroep willen integreren. Ik draag met overtuiging en passie uit, dat de adem een concreet en boeiend onderzoeksterrein is en dat de werking en werkzaamheid van de adem ervaren kan worden, en dat begrip van anatomie en fysiologie daarbij kan helpen. 'Ademen doe je met je hele lijf' is mijn lijfspreuk.

 

Al van jongs af aan heb ik last van een scoliose. Ik ben al bij heel wat mensen geweest daarvoor en kreeg eigenlijk altijd de boodschap dat het "pappen en nathouden" zou blijven, dat ik er altijd last van zou houden. Maar sinds ik bij Diet ben zijn er dagen dat ik klachtenvrij ben, soms dagen achter elkaar. Dat had ik niet voor mogelijk gehouden. Vorige week had ik voor het eerst sinds tijden weer een rugpijndag. Gelukkig heb ik nu handvatten om dat op te pakken.

Cliënt, 30 jaar, huisarts in opleiding

 

Elke werkdag ondervind ik veel voldoening, als mijn cliënten geraakt, blij en dankbaar, met vertrouwen en goede moed, gesterkt met nieuwe ervaringen en inzichten mijn praktijk verlaten.

In mijn werk pluk ik de vruchten van een intensieve opleiding tot adempedagoog, maar neem ik ook als bagage mee een studie geschiedenis en een studie in de muziek. Vele jaren ervaring als docent op diverse terreinen, aan mensen van 4 tot 90 jaar hebben mijn pedagogische en didactische kwaliteiten en mijn mensenkennis gevormd en geschoold. Ik ben nog immer nieuwsgierig naar nieuwe wijsheid en ervaringen en volg recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van neuropsychologie en neurobiologie met grote interesse en integreer dat in mijn werk. Voor supervisie, deskundigheidsbevordering en collegiale contacten reis ik enige malen per jaar naar Duitsland.

In dit werk heb ik mijn bestemming gevonden. 

 

Voortraject

Bij Borg Diem Groeneveld en Franz Peter Menge maakte ik kennis met het werk van Ilse Middendorf en Cornelis Veening. De diepere essenties leerde ik bij Paul Triepels, die mij ook tijdens de opleidingsjaren in Duitsland intensief en inspirerend begeleidde en ondersteunde.

 

Opleiding

Tot adempedagoog ben ik opgeleid in Duitsland door leerlingen van Ilse Middendorf. Ieder van hen gaf aan haar ademleer een eigen kleur en invulling. Bij Petra Bodnik kwam ik in contact met de adem als inspiratiebron, als kunst, met dat wat onbenoembaar is, maar wel ervaren kan worden. Bij Erika Kemmann kregen mijn ademervaringen meer structuur. Ik leerde de wetmatigheden van de adem van binnenuit kennen en begrijpen. In het intensieve traject bij Paul Triepels deed ik veel praktijkervaring op in zowel het groepswerk als de adembehandeling en vond ik Nederlandse woorden voor de van oorsprong Duitse ‘ademtaal’.

 

Nascholing

 Na het behalen van het AFA-certificaat zocht ik verdere scholing bij het Middendorf Instituut in Berlijn van 2009-2013 www.erfahrbare-atem.de

 Sinds 2014 volg ik nascholing bij de nu 89-jarige Irmela Halstenbach in Wuppertal.

Irmela is de laatste nog levende leerling van Cornelis Veening. Zij draagt zijn levenswerk met grote integriteit, kennis en levenswijsheid en uit. In seminars en persoonlijke gesprekken met haar kreeg ik meer inzicht en voeling met de wortels van het Middendorfwerk. www.irmelahalstenbach.de

Op zoek naar de anatomische grondslagen van de ‘ervaarbare adem’ kwam ik in contact met de ‘anatomy trains’, de fascia, het bindweefsel dat een vlies vormt rond spieren, botten, gewrichten en lichaamsholtes. Ik ontdekte dat het de fascia zijn die de innerlijke adembeweging faciliteren. Mijn ademwerk heeft hierdoor meer ‘handen en voeten’ gekregen.

 

Supervisie

Al meer dan tien jaar reis ik daarvoor naar Berlijn, naar Edeltraud Koch. In de jaren '80 zat Edeltraud in het laatste studiejaar dat door Ilse Middendorf zelf is opgeleid, toen nog een drie-jarige dagopleiding. Edeltraud vond haar bestemming uiteindelijk meer in het Veeningwerk. Zij verzorgde jarenlang aan diverse ademinstituten in Duitsland de anatomielessen. Mijn respect voor en geestdrift over “Wunderwerk Körper” dank ik aan haar.

 

Intervisie

In Nederland onderhoud ik contacten met verschillende collega's op het gebied van de reguliere en alternatieve gezondheidszorg zoals een psychotherapeut, fysiotherapeut, osteopaat, regulier en homeopathisch arts en een shiatsutherapeut. Ik bespreek met hen mijn cliënten en verwijs door als daar behoefte aan is.

 

WERKBOEK Adem & beweging

Na een intensief proces van drie jaar is er nu het werkboek: Adem & beweging. Aan de hand van honderd oefeningen waarin beweging centraal staat, krijg je inzicht in de wetmatigheden van de adem. Er worden ook veel suggesties gedaan hoe je met behulp van de adem handelingen in je dagelijks leven comfortabeler kan maken.

Boek bekijken en bestellen